Vizuální tvorba

Kchun

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I–t’ing – Knihy proměn. Slovo KCHUN znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu, stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt je doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce.

Rudolf Živec je jednou z mála osobností, které definovali výraz „VJing“ v Česku a staly se jeho zakladateli. Působí v České Lípě a od roku 1999 s přáteli vymýšlí metody, jak ozvláštnit hudební performance pohyblivým obrazem. Je autorem přístrojů na přepínání videí, tvoří obsah pomocí videomixů, kamer a jiných zdrojů signálu. Jeho umění se vyvíjí s vývojem moderních technologií. Za svou kariéru spolupracoval s mnoha významnými umělci na poli elektronické, alternativní a vážné hudby v Čechách i v zahraničí. V současnosti spolupracuje s akademickým malířem Atilou Vörösem. Originálním propojením pohyblivého obrazu a kresby hledá spojení mezi zvukem a prostorem, diváky a interprety, a to zcela jedinečnou a nepřenositelnou formou.

www.kchun.cz

Napsali o nás

Klasikaplus.cz – Duo Kchun a jeho mystické zahájení Concentu Moraviae

Online přenos slavnostního zahajovacího koncertu Concentus Moraviae


Socha Ježíše v obci Pátek

Hřbitov je vlastně takovou vizitkou obce a podle jeho úrovně se pozná, jak lidé v daném místě žijí. Lze pojmout rekonstrukci starého hřbitova netradičně? To byla pro nás výzva.

Hřbitov jako malá galerie

I když jsme jen malá vesnička se 750 obyvateli v Polabí u lázní Poděbrad, hřbitov je poměrně rozsáhlý a nachází se zde i kostel svatého Vavřince. Díky vstřícnosti římskokatolické církve, zejména bývalého probošta Mons. Vladimíra Hronka, mohly začít přípravné práce na originálním řešení rekonstrukce hřbitova. Chtěli jsme projektu vdechnout motiv pomíjivého lidského života, aby se hřbitov stal místem zastavení, vzpomínek i klidného zamyšlení. Zajímavý motiv jsme viděli v symbolice podávaných rukou, která nás vlastně provází od narození až do konce života. I proto jsme se zaměřili na kontrast bílé barvy a cortenu (patinující ocel nevyžadující údržbu), který vyjadřuje přirozené stárnutí.  Této myšlenky se obratně chopil architekt Tomáš Podhrázský, který zapracoval symboliku podaných rukou do samotného vstupu na hřbitov. Díky dlouholeté spolupráci s akademickým malířem Attilou Vörösem se nám podařilo zrealizovat myšlenku na moderní skulpturu Ježíše. Sklářská tradice v nedalekých Poděbradech nás inspirovala k zajímavému nápadu, použití skla. Tohoto nápadu se nadšeně zhostil pan Vörös a ke spolupráci přizval i autora cortenových vstupních dveří a plastiky rukou, uměleckého sochaře Jana Dostála. Výsledkem jejich tvůrčího nadšení je kovový kříž se skleněnou skulpturou a s podmalbou Ježíše. 

 Jiří Bulušek, starosta obce Pátek u Poděbrad.


Fokus ČT24

Performance /Vjs

VJing je mixování videa, činnost podobná djingu (míchání hudby). VJing dělá osoba nazývaná VJ (visual/video jockey). Jeho hlavní využití je na tanečních parties k projekcím. K tvorbě VJ používá předpřipravené smyčky i aktuální „živý“ signál z kamer a ostatních zdrojů videosignálů.

Fokus ČT24 – 28. Listopad 2009

Scroll to Top