Nakladatelství

Českolipská satisfakce

Tomáš Cidlina, Rudolf Živec, Pavel Kraus

Příběh knihy počíná vpádem rock’n’rollové a beatové kultury na do té doby poklidné Českolipsko. Posléze se věnuje zlatým létům místního big beatu. Zvláštní místo kniha věnuje okupaci roku 1968, která je chápána jako zlomový okamžik v životech této generace.

Další dějství knihy přináší čtenáře do let normalizace a hodnotí její dopad na big beatovou subkulturu na Českolipsku. Částečně kniha popisuje i dění mimo hudbu a všímá si několika zajímavých postav českolipské nezávislé kultury daného období.

Jednotlivé místní a časové reálie jsou včleňovány v knize do širšího dějinného kontextu. Text se tak snaží být přístupný i čtenářům, kteří zmíněné období nezažili, nebo těm, kteří zažívali něco podobného někde jinde v Československu.

400 stran | 400 dobových fotografií | osobní příběhy pamětníků

www.ceskolipskasatisfakce.cz

Českolipská satisfakce
Villa Hrdlička

Villa Hrdlička

Tomáš Cidlina

Ožívá další část českolipské historie. 

Zabývá se historií a stavebním vývojem domu čp. 361 na Děčínské ulici v České Lípě, známém českolipské veřejnosti jako Altschulova vila, Dům pionýrů či v posledních letech
Villa Hrdlička.

Kromě domu samotného je na jeho stavitelích, rodině Altschulů, učiněna sonda do dějin židovské České Lípy a je popsán i zánik místní židovské komunity během druhé světové
války.

Střípky vzpomínek ze staveb a údržby silnic Libereckého kraje

Petr Keller

Liberecký kraj je protkán spletitou sítí silnic a silniček, po kterých denně jezdí každý z nás domů, do práce nebo do školy. Liberecký kraj má celou řadu z nich ve správě, přesně 2.076,650 km komunikací II. a III. třídy. Mnohé z nich pamatují povozy a dusot koňských kopyt, jiné patří k mladším a prohánějí se po nich už jen moderní vozy. Každá z nich by mohla vyprávět svůj příběh a stejně tak i lidé, kteří je stavěli.

A právě vyprávění a vzpomínky stavitelů i těch, kteří se o silnice starají, jsou námětem knihy, již držíte v ruce. Čtení je to vskutku zajímavé. Tušili jste například, jak probíhala rekonstrukce důležité spojovací silnice přes Ještěd na Výpřež, Semerink a dále? Slyšeli jste někdy o Sudetské dálnici, která ale nebyla nikdy dostavěna? Odpovědi nejen na tyto otázky, ale i mnoho dalších zajímavostí se dočtete v této knize.

PDF ke stažení (49.5MB)

Střípky vzpomínek ze staveb a údržby silnic Libereckého kraje
Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje

Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje

Petr Keller

Železniční tratě protkávají Liberecký kraj od severu k jihu i od západu na východ. Vlaky po nich jezdí do velkých měst, ale i nejmenších vesniček a už třetí století patří mezi nejdůležitější dopravní cesty. Spojují náš region také s dalšími kraji země, ale i sousedními zahraničními regiony. Vždyť třeba už přes 150 let vozí vlakové soupravy cestující na jedné z nejstarších tratí u nás Pardubicko-liberecké dráze, po které přijely první vlaky do Liberce, od stejného roku vlaky směřují z krajského města i do sousedního Německa.

O jednotlivých stavbách, akcích a zejména samotných železničních vozidlech bylo napsáno mnoho zajímavých a historicky cenných publikací. My si zde klademe za cíl popsat dopravní stavby a vývoj sítě souhrnně s pohledem na Liberecko a tu dobu, technologie i zajímavosti, včetně toho, co stojí za povšimnutí. Poklonu přitom nutno složit všem, kteří se dříve zasloužili o zachycení a takřka pasport zdejších lokomotiv, vagonů, budov a tratí a toho, co je již prezentováno třeba na internetu.

PDF ke stažení (60MB)

Korespondenční adresa, provozovna

Klášterní 460
47001 Česká Lípa

Telefon:  +420 487 523 931
Mobil:     +420 773 800 980

Fakturační údaje

Rudolf Živec
Růžová 2812
47001 Česká Lípa

IČ: 64657256
DIČ: CZ 7612062755